Honkyoku

KomusoHonkyoku (本曲) are the pieces of shakuhachi or hocchiku music played by wandering Japanese Zen monks called Komuso. Komuso played honkyoku for enlightenment and alms as early as the 13th century. There are many ryu, or schools, of honkyoku, each with their style, emphasis, and teaching methods.

Kinko Ryu

In the 18th century, a Komuso named Kinko Kurosawa of the Fuke sect of Zen Buddhism was commissioned to travel Japan and collect these musical pieces. The results of several years of travel and compilation were 36 pieces known as the Kinko Ryu Honkyoku, listed below.

 1. Hifumi – Hachigaeshi no Shirabe
 2. Taki-ochi no Kyoku (Taki-otoshi no Kyoku)
 3. Akita Sugagaki
 4. Koro Sugagaki
 5. Kyûshû Reibo
 6. Shizu no Kyoku
 7. Kyô Reibo
 8. Mukaiji Reibo
 9. Kokû Reibo
 10. a) Ikkan-ryû Kokû kaete, b) Banshikichô
 11. Shin no Kyorei
 12. Kinsan Kyorei
 13. Yoshiya Reibo
 14. Yûgure no Kyoku
 15. Sakae-jishi
 16. Uchikae Kyorei
 17. Igusa Reibo
 18. Izu Reibo
 19. Reibo-nagashi
 20. Sôkaku Reibo
 21. Sanya Sugagaki
 22. Shimotsuke Kyorei
 23. Meguro-jishi
 24. Ginryû Kokû
 25. Sayama Sugagaki
 26. Sagari-ha no Kyoku
 27. Namima Reibo
 28. Shika no Tône
 29. Hôshôsu
 30. Akebono no Shirabe
 31. Akebono Sugagaki
 32. Ashi no Shirabe
 33. Kotoji no Kyoku
 34. Kinuta Sugomori
 35. Tsuki no Kyoku
 36. Kotobuki no Shirabe

At least three additional pieces were later added to the Kinko-Ryu repertoire:

 1. Kumoi Jishi
 2. Azuma no Kyoku
 3. Sugagaki

Dokyoku

Founded by Watazumi Doso Roshi in the 1950s, the Dokyoku Honkyoku repertoire consists of:

 1. Daha
 2. Dai Otsugaeshi
 3. Hon Shirabe
 4. Jyakunen
 5. Kaze
 6. Koden Sugomori
 7. Koku
 8. Motogaeshi
 9. Mushirabe
 10. Reibo
 11. Sagari Ha (Kansai)
 12. Sagari Ha (Oshu)
 13. Sagari Nami
 14. San’an
 15. San’ya
 16. Shingetsu
 17. Sokkan
 18. Tamuke
 19. Tsuru no Sugomori
 20. Ukigumo
 21. Yamagoe (also, Reiho)
buddha monk

buddha monk